Heerlijk(heid) Heers

Wedergeboorte dankzij vrijwilligers

Heerlijk(heid) Heers = vzw

Na dertig jaar verval is het tijd voor een doorstart. Door het kasteel van Heers met zijn kasteeldomein opnieuw betekenis te geven voor de lokale gemeenschap én de regionale economie. Waarom het deze keer wel lukt? Vorige pogingen vertrokken telkens vanuit een rendabele eindbestemming ná restauratie. Samen met de eigenaar, gemeente Heers, RWO en vrijwilligers keren we de logica om: we werken een integraal actieplan uit om eerst het kasteeldomein te ontsluiten. En stapsgewijs komen we tot de herleving van het kasteel zelf.

 

De basis = de dorpsgemeenschap

De succesvolle bottom up approach vindt eerst lokaal en regionaal, particulier of collectief een draagvlak om het kasteeldomein zijn oude glans terug te geven. Mét een duurzaam nut voor en door de lokale gemeenschap. Dankzij tijdelijke bestemmingen of functies die passen bij de identiteit van het domein, ‘leeft’ het kasteel weer in de harten van de mensen. Het is en het blijft het Kasteel van Heers. Daarom wil de vzw geen eigenaar worden. Integendeel. We zijn alleen de katalysator die de wedergeboorte vergemakkelijkt.

 

Lichtpuntjes

De eerste successen zijn alvast binnen:

  • Experts planten nieuwe appelbomen in de verwaarloosde hoogstamboomgaarden rond het kasteel. De oogst is de basis voor de lokale ciderproductie.
  • Verschillende verantwoordelijken stellen samen een beheersplan op voor het kasteelpark dat aansluit op de dorpskern.
  • Monumentenwacht Limburg inspecteerde de kasteelkapel, een vervallen ‘folly’ aan het einde van de kasteeldreef. In 2018 start de gemeente de restauratie in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren.
  • Provincie Limburg en Limburg Sterk Merk (LSM) – onderdeel van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) investeren in projecten met een maatschappelijke en economische meerwaarde. De Provincie Limburg engageert een projectbegeleider die de relaties met de verschillende overheden en instanties voor ons uitbouwt en onderhoudt.